கவிஞர் மனுஷி அவர்களின் நேர்காணல்!

தமிழ் எழுத்து உலகில் சிறந்த எழுத்தாளர் ஆகவும் சிறந்த சிந்தனையாளர் ஆகவும் இருக்கும் கவிஞர் மனுஷி அவர்களின் நேர்காணல் இவர் தமிழக அரசின் சிறந்த எழுத்தாளர்க்கான விருதையும் இந்தியா அரசின் சாகித்திய அகாதமி விருதும் பெற்றவர்.

No comments

Powered by Blogger.