தமிழ்த்தேசியத்தின் குரலாய் ஒலிக்கும் சர்வதேச வானொலிகளின் கூட்டு ஒலிபரப்பில்!

தமிழின அழிப்பு நாள் சிறப்பு கூட்டு ஒலிபரப்பு மே 17 ஐரோப்பிய நேரம் இரவு 11 மணியிலிருந்து #அவுஸ்ரேலியா #தாயகம்_வானொலி #பிரித்தானிய #_ILCதமிழ்_வானொலி   #நோர்வே #தமிழ்முரசம் #கனடா #_CTR_வானொலி ஒலிபரப்புத் தளங்களில் உங்கள் உணர்வுகளோடு சங்கமிக்க இருக்கின்றது.   அதேவேளை ஒலிபரப்புவேளையில் உங்கள் படைப்புக்களையும் ஆக்கங்களையும் நேரடியாக இணைந்துக்கொள்ளலாம்...
Powered by Blogger.