யாழ்ப்பாணக்கல்லூரியில் இம்முறை 34 மாணவர்கள் சித்தி !!!!


 அண்மையில் வெளியாகிய புலமைப்பரிசில் பெறுபேறுகளின்படி வட்டுக்கோட்டை யாழ்ப்பாணக்கல்லூரியில் 34 மாணவர்கள் சித்தி பெற்றுள்ளனர்

 • 1 உதயன் கிஷாந்த் 194
 • 2 புஷ்பராஜா கிஷாஜினி 188
 • 3 பகீரதன் சுபீரன் 186
 • 4 ஞானகுமார் பவிந்திரா 186
 • 5 கேசவன் திவ்யா 184
 • 6 ஞானகரன் தர்ஷிகா 182
 • 7 மதனகுமார் லிந்திகா 179
 • 8 செல்வரத்னம் அருக்ஷன் 178
 • 9 யோகராசா திலக்சன் 177
 • 10 தவகுமாரன் திவ்யன் 177
 • 11 பிரசன்னா கபிஸ்ரன் 176
 • 12 ஜெயசுதன் அட்ஷயன் 174
 • 13 சுதர்சன் திருக்குமரன் 174
 • 14 கமலஹரன் சானுயா 174
 • 15 மதியழகன் சுஜானி 173
 • 16 திஷாகரன் லக்ஷ்மிகா 173
 • 17 ஞானகுமார் பவிந்தனா 173
 • 18 நகுலேஸ்வரன் சிவஸ்னி 171
 • 19 பேரின்பநாதன் விகிர்த்திகா 171
 • 20 ஜெகதீஸ்வரன் லிதுரங்கன் 170
 • 21 ராஜராம் திவ்யன் 170
 • 19 சுரேஷ்குமார் சேயோன் 169
 • 23 கோகுலவாசன் அக்ஷயா 168
 • 24 கிருபாகரன் டிராகவன் 168
 • 25 ஜாதவன் அனுஜா 168
 • 26 மோகன் சாத்விகா 168
 • 27 சுந்தரலாதன் கிதுஜன் 167
 • 28 பரணீதரன் சாமர்த்திகா 167
 • 29 சுரேந்திரன் லக்மிதன் 165
 • 30 நிஷாந்தன் அக்ஷயா 163
 • 31 நகுலேஸ்வரன் கபிஷ்ணா 162
 • 32 மகிழ்தாஸ் கொனிஷா 162
 • 33 ஸ்ரீவசந்தன் தருண் 160
 • 34 ஸ்ரீபரதீப் சுவஸ்திகா 160
Blogger இயக்குவது.