கனடாவில் சிறப்பாக இடம்பெற்ற நான் கண்ட தமிழீழம் நூல் வெளியீடு!📸

 கனடாவில் நடைபெற்றகனடாவில் சிறப்பாக இடம்பெற்ற நான் கண்ட தமிழீழம் நூல் வெளியீட்டு  நிகழ்வின் ஒளிப்படங்கள்..

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.