ஐல்லிகட்டு தொடர்பாக ஊடகங்களுடனான சீமான் சந்திப்பு[காணொளி இணைப்பு]