வெலிக்கடைச் சிறைக் கைதிகள் இடமாற்றம்!

வெலிக்கடைச் சிறை்சசாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகள் 100 பேரை அங்குனுகொலபெலஸ்ஸ சிறைச்சாலைக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் காணப்படும் நெருக்கடியால் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த மாதத்துக்குள் கைதிகள் இடமாற்றப்படவுள்ளனர்.

இதேவேளை தங்காலை சிறை்சசாலை மூடப்பட்டுள்ளதால் அங்கிருந்த சிறைக் கைதிகளும் அங்குனுகொலபெலஸ்ஸவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர் .

1 Trackback / Pingback

  1. வெலிக்கடைச் சிறைக் கைதிகள் இடமாற்றம்! – Express News

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*