மட்டுநகர் பணிச்சங் கேணி மற்றும் குடியிருப்புகளில் “எழுகதமிழ்”பரப்புரை நிகழ்வு[ படங்கள் இணைப்பு]