ஊடக போராளி மாமனிதர் த.சிவராம் 12ம் ஆண்டு நினைவுதினம்!

மட்டக்களப்பு மண்ணில் பிறந்து ஊடகத்துறையில் சிறந்து விளங்கிய தராக்கி என்றழைக்கப்பட்ட தர்மரட்ணம் சிவராம் 8